1

2

3

4

5

6

7

8

9

schetsontwerp voor de beglazing van een schoolgebouw in Amsterdam